• Historia VIII LO

      • VIII Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło działalność 1 września 1971 roku w siedzibie przy ul. Królowej Jadwigi 27/28. Obowiązki pierwszego dyrektora podjął mgr Wojciech Arlet. W placówce funkcjonowały klasy o profilu podstawowym, humanistycznym, matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym, a od 1974 roku klasy o profilu sportowym, zorganizowane w ramach ogólnopolskiej koncepcji tworzenia szkół sportowych.

       

      • W 1977 roku do VIII LO zostały dołączone starsze klasy Szkoły Podstawowej Nr 22, tworząc Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

       

      • 23 kwietnia 1980 roku nadano szkole imię Olimpijczyków Polskich.

       

      • W 1985 roku w ZSO Nr 5 powstało Studium Nauczycielskie, pracujące przez 8 lat, o kierunkach wychowanie fizyczne i techniczne oraz plastyka.

       

      • Od 1997 roku VIII LO rozwija pracę edukacyjną pod kierunkiem dyrektora mgr Marka Psiorza, który dąży, aby „Ósemka była szkołą, do której młodzież będzie przychodziła z radością, aby uczestniczyć w niepowtarzalnym procesie tworzenia postaw oraz rozwijania intelektu poprzez zdobywanie wiedzy i wymianę myśli”. Szkoła może się pochwalić wieloma utalentowanymi sportowcami, wśród których są uczestnicy igrzysk olimpijskich. Organem prowadzącym Liceum jest Samorząd Miasta Szczecin.

       

      • Od 1 września 2012 roku Szkoła zmieniła lokalizację i obecnie mieści się w budynku przy ul. Małkowskiego 12, gdzie do 2019 roku wraz z Gimnazjum Nr 26 współtworzyła Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9. Dzięki tej zmianie i możliwości wykorzystania doświadczeń kadry pedagogicznej Gimnazjum Nr 26 w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich została utworzona klasa integracyjna o profilu dziennikarskim.

       

      • 30 kwietnia 2016 roku pożegnaliśmy pierwszych absolwentów klasy integracyjnej.

       

      • Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 oprócz VIII LO wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 15, która została utworzona 1 września 2017 roku. Wtedy to rozpoczął naukę pierwszy oddział „zerówki”. Dziś SP 15 tworzą trzy roczniki uczniów.