• Egzaminy poprawkowe

    • Egzaminy poprawkowe

    • EGZAMINY POPRAWKOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

      

     Egzamin poprawkowy z języka polskiego odbędzie się w dniu 26.08.2024 r. o godzinie 9.00 w sali 302 na III piętrze. 

     Zagadnienia na egzamin można odebrać od nauczyciela języka polskiego do 21.06.2024 r.