• Projekt "Pomorze Zachodnie"

    • W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie uczniowie realizowali projekt „Pomorze Zachodnie – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Pierwsze zajęcia z projektu odbyły się 8 listopada 2021 r., a ostatnie – 13 czerwca 2022 r.

     W ramach projektu organizowane były następujące zajęcia:

     1. zajęcia dydaktyczne z matematyki w liceum, w których uczestniczyło łącznie – 15 uczniów, podzielonych na trzy grupy – łącznie uczniowie odbyli 66 godzin zajęć;
     2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w szkole podstawowej, w których uczestniczyło 14 uczniów z klas: 2a, 3a i 4a; uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy – łącznie uczniowie odbyli 63 godziny zajęć;
     3. porady i konsultacje z języka polskiego dla uczennicy słabosłyszącej, uczennica klasy maturalnej odbyła 19 zajęć indywidualnych;
     4. zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w szkole podstawowej, w których uczestniczyło 4 uczniów - odbyli oni 42 godziny zajęć.

     W sumie w projekcie wzięło udział 34 uczniów i zrealizowali oni 190 godzin zajęć.