• Organy Szkoły

     • Dyrekcja

       • Anna Filipczak
       • Anna FilipczakDyrektorafilipczak@zso9.szczecin.pl
       • Katarzyna Lach
       • Katarzyna LachWicedyrektorklach@zso9.szczecin.pl
     • Rada Pedagogiczna

       • Szczegóły w zakładce: NAUCZYCIELE
       • Szczegóły w zakładce: NAUCZYCIELE
     • Prezydium Rady Rodziców

       • p. Anna Leszczyńska
       • p. Anna Leszczyńska1a SP 15
       • p. Artur Górecki
       • p. Artur Górecki2a SP 15
       • p. Katarzyna Kluczka
       • p. Katarzyna Kluczka3a SP 15 - przewodniczący Rady Rodziców
       • p. Magdalena Lempach
       • p. Magdalena Lempach4a SP 15
       • p. Ireneusz Fotek
       • p. Ireneusz Fotek1B VIII LO
       • p. Michał Szostak
       • p. Michał Szostak1C VIII LO
       • p. Stella Wiśniewska
       • p. Stella Wiśniewska1D VIII LO - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
       • p. Małgorzata Wilkowska - Bany
       • p. Małgorzata Wilkowska - Bany1E VIII LO
       • p. Anna Daniszewska
       • p. Anna Daniszewska2B VIII LO
       • p. Klaudia Szymańska
       • p. Klaudia Szymańska2B VIII LO
       • p. Joanna Jezierska
       • p. Joanna Jezierska2C VIII LO
       • p. Agnieszka Zalewska
       • p. Agnieszka Zalewska3B VIII LO
       • p. Agnieszka Szulgicz - Noga
       • p. Agnieszka Szulgicz - Noga3C VIII LO
       • p. Małgorzata Jankowska
       • p. Małgorzata Jankowska3D VIII LO
       • p. Anna Uściło
       • p. Anna Uściło3E VIII LO