• Organy Szkoły

     • Dyrekcja

       • Marek Psiorz
       • Marek PsiorzDyrektordyrektor@zso9.szczecin.pl
       • Anna Filipczak
       • Anna FilipczakWicedyrektorafilipczak@zso9.szczecin.pl
     • Rada Pedagogiczna

       • Szczegóły w zakładce: NAUCZYCIELE
       • Szczegóły w zakładce: NAUCZYCIELE
     • Prezydium Rady Rodziców

       • p. Katarzyna Kluczka
       • p. Katarzyna Kluczka przewodnicząca
       • 1. B
       • 2. A
       • 2. B
       • 3. A
       • 3. B
       • 4. A
       • 4. B
       • 5. A
       • 5. B