• Organy Szkoły

     • Dyrekcja

       • Anna Filipczak
       • Anna FilipczakDyrektorafilipczak@zso9.szczecin.pl
       • Mariola Pilarz
       • Mariola PilarzWicedyrektormpilarz@zso9.szczecin.pl
     • Rada Pedagogiczna

       • Szczegóły w zakładce: NAUCZYCIELE
       • Szczegóły w zakładce: NAUCZYCIELE
     • Prezydium Rady Rodziców

       • p. Anna Leszczyńska
       • p. Anna Leszczyńska2a SP 15
       • p. Anna Szukała
       • p. Anna Szukała3a SP 15
       • p. Katarzyna Kluczka
       • p. Katarzyna Kluczka4a SP 15 - przewodnicząca Rady Rodziców
       • p. Joanna Kaniewska
       • p. Joanna Kaniewska5a SP 15
       • p. Ireneusz Fotek
       • p. Ireneusz Fotek1B VIII LO
       • p. Michał Szostak
       • p. Michał Szostak1C VIII LO
       • p. Stella Wiśniewska
       • p. Stella Wiśniewska1D VIII LO
       • p. Małgorzata Wilkowska - Bany
       • p. Małgorzata Wilkowska - Bany1E VIII LO
       • p. Anna Daniszewska
       • p. Anna Daniszewska2B VIII LO
       • p. Klaudia Szymańska
       • p. Klaudia Szymańska2B VIII LO
       • p. Joanna Jezierska
       • p. Joanna Jezierska2C VIII LO
       • p. Katarzyna Mrówczyńska
       • p. Katarzyna Mrówczyńska2E VIII LO - sekretarz
       • p. Sławomir Luśnia
       • p. Sławomir Luśnia4D VIII LO
       • p. Anna Uściło
       • p. Anna Uściło4E VIII LO