• Egzaminy poprawkowe - SP 15

    • Egzaminy poprawkowe

    • EGZAMINY POPRAWKOWE 2024 SP 15

      

     Egzaminy poprawkowe dla uczniów SP 15 odbędą się według harmonogramu:

     22 sierpnia 2024r. (czwartek) godz. 9.00 – język polski, sala 302;

     23 sierpnia 2024r. (piątek) godz. 9.00 – matematyka, sala 302;

     27 sierpnia 2024r. (wtorek) godz. 9.00 – biologia, sala 302;

     28 sierpnia 2024r. (środa) godz. 13.00 – język angielski, sala 302;

     Przypominam, że egzaminy poprawkowe składają się z części I – pisemnej oraz części II – ustnej. Ogłoszenie wyników egzaminu odbywa się po zakończeniu ustnej części egzaminu i ustaleniu wyników przez komisję egzaminacyjną.

      

     Na egzaminach obowiązuje strój galowy.