• Słynni Absolwenci VIII LO

     • Tomasz Hinc

     •  

      Tomasz Wojciech Hinc (ur. 6 lipca 1974 w Szczecinie) – samorządowiec i menedżer, w latach 2018–2020 wojewoda zachodniopomorski. W 1998 ukończył studia socjologiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalizacji socjologia i psychologia kompetencji społecznych. Od 1997 do 2007 wykładał na różnych uczelniach w Szczecinie, specjalizując się w zagadnieniach z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz socjologii. W latach 2006–2018 przez trzy kolejne kadencje był radnym Rady Miasta Szczecin z list PiS, w latach 2014–2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego gremium. Jako radny kierował Komisją Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, pracował także w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Promocji Rozwoju i Gospodarki Morskiej, Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, Komisji Edukacji, Komisji Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Od 2007 do 2014 wchodził w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy prezydencie Szczecina. W latach 2013–2015 był członkiem Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2015–2018 był przedstawicielem Szczecina w radzie Euroregionu Pomerania. 5 marca 2018 został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego29 listopada 2020 zakończył pełnienie tej funkcji, obejmując w kolejnym miesiącu stanowisko prezesa zarządu przedsiębiorstwa Grupa Azoty.