• Nabór 2023/24    • Oznaczenie klasy


     Nazwa klasy

     Przedmioty realizowane

     w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty brane pod uwagę

     ​​​​​​​w postępowaniu rekrutacyjnym


     1B


     przyrodnicza 

      biologia, geografia

     język polski, matematyka,

     biologia, geografia


     1C 


     dziennikarska 

     język polski, historia, język angielski

     język polski, matematyka, 

     historia, język angielski

     1Dlingwistyczno - menedżerska

     język angielski, wiedza  o społeczeństwie


     język polski, matematyka, 

     język angielski,

     wiedza o społeczeństwie


     1E

     integracyjna


     lingwistyczno - menedżerska

     integracyjna


     język angielski, wiedza  o społeczeństwie

     język polski, matematyka, 

     język angielski,

     wiedza o społeczeństwie


     1F


     medycznajęzyk angielski, biologia, chemia

     język polski, matematyka, 

     biologia, chemia