• Nabór 2022/23

    •  

      

     Oznaczenie klasy

      

     Nazwa klasy

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     1B

      

     przyrodniczo - medyczna

      biologia, geografia, język angielski

     język polski, matematyka, biologia, geografia

      

     1C 

      

     dziennikarska 

      język polski, historia, język angielski

     język polski, matematyka, historia, język angielski

     1D  lingwistyczno - menedżerska

     język angielski, wiedza  o społeczeństwie

      

     język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

      

     1E

     integracyjna

      

      lingwistyczno - menedżerska

     integracyjna

      

     język angielski, wiedza  o społeczeństwie język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie