• Profile kształcenia

    •  

      

     Oznaczenie klasy

      

     Nazwa klasy

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     1B

      

     przyrodniczo - medyczna

     biologia, geografia, język angielski

     język polski, matematyka, biologia, geografia

      

     1C *

      

     dziennikarska 

     INTEGRACYJNA

     język polski, historia, język angielski

     język polski, matematyka, historia, WOS

      

     * Klasa 1C będzie klasą integracyjną (max. dwudziestoosobową), dlatego w naborze będą widoczne dwie opcje:

     klasa 1Ci z limitem przyjęć 5 uczniów, gdyż jest to oferta WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO;

     klasa 1C z limitem przyjęć 15 uczniów, oferta skierowana do uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.