• Profile kształcenia

    •  

      

     Oznaczenie klasy

      

     Nazwa klasy

     Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     1B

      

     przyrodniczo - medyczna

      biologia, geografia, język angielski

     język polski, matematyka, biologia, geografia

      

     1C 

      

     dziennikarska 

      język polski, historia, język angielski

     język polski, matematyka, historia, język angielski

     1D  lingwistyczna

     język angielski oraz język niemiecki albo język rosyjski

      

     język polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy nowożytny