• "Laboratoria przyszłości"

     • Program rządowy "Laboratoria Przyszłości"

     • Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza szkoła podstawowa otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych uczniów w wysokości 30 000 zł.

      Realizacja programu ma służyć wzmocnieniu i uatrakcyjnieniu dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów w obszarze przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, technologii i inżynierii. 

      Z uwagi na fakt, że Szkoła Podstawowa Nr 15 w Szczecinie dopiero się tworzy w chwili przystąpienia do projektu liczyła niespełna 100 uczniów. Liczebność uczniów naszej szkoły zdeterminowała poziom dofinansowania programu dla naszej szkoły. Jednak pozyskane środki pozwoliły na zakup wyposażenia podstawowego w postaci:

      - drukarki 3D Banach School wraz z oprogramowaniem;

      - 4 kompletów mikrokontrolerów Roler Passco//code.node wraz z oprogramowaniem (program SPARKvve;

      - zestawu czujników bezprzewodowych Passco;

      - stacji lutowniczej Bassetech ZD- 99588415;

      - statywu oświetleniowego Manfrotto 1051;

      - statywu do aparatu Manfrotto MK 290XTA3-3W;

      -  kompletu oświetlenia;

      - zestawu 4 mikrofonów doręcznych DNA Rv-4 wraz z akumulatorami i ładowarką.

      Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.