• Obiady

      • Polecamy smaczne, domowe obiady

        przygotowywane przez naszą kuchnię!

       UWAGA

       Drodzy rodzice, kwota za obiady w styczniu wynosi : 55,00 zł (10x 5,50 zł).

       Opłatę przelewamy na konto szkoły:

       BANK:PKO B.P.S.A.

       nr rachunku: 20 1020 4795 0000 9102 0278 2340

       najpóźniej do 20.01.2021 r.

       W tytule podajemy : imię i nazwisko dziecka, klasa i obiady za który miesiąc.

       Brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem obiadów od 21.01.2021 r.

       Intendent

       1.       Zasady korzystania z posiłków w szkole:

       a)      Cena obiadu (w okresie zagrożenia epidemicznego - posiłek "jednogarnkowy") – 5,50 zł

       b)  Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić telefonicznie u intendenta lub w sekretariacie szkoły (tel. 91 489 33 91) do godz. 08:30.

       c)      Zgłoszone nieobecności będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.

       d)    W przypadku rezygnacji z posiłków lub zmiany terminów korzystania z posiłków, fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendenta (pokój 4) do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

       2.    Należność za obiady należy wpłacić "z góry" za dany miesiąc na niżej podane konto bankowe szkoły:

       BANK: PKO Bank Polski S.A.

       nr rachunku: 20 1020 4795 0000 9102 0278 2340

       Tytułem: wpłata za posiłek lub obiad, imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc…

       Brak wpłaty będzie skutkował wstrzymaniem obiadów.