• Obiady

      • Do pobrania: Deklaracja korzystania z obiadów

        

        

       Drodzy Rodzice,

       opłata za obiady w październiku 2022 r.

       wynosi : 130 zł  (20x 6,50 zł).

       Opłatę przelewamy na konto szkoły:

       BANK PKO B.P.S.A.

       nr rachunku:

       20 1020 4795 0000 9102 0278 2340

       najpóźniej do 07.10.2022 r.

       W tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i  miesiąc, w którym dziecko będzie jadło obiady.

       Brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem obiadów od 10.10.2022r.