• Obiady

      • Do pobrania: Deklaracja korzystania z obiadów

        

       Drodzy Rodzice!

       Przypominam, że nieobecności dzieci na obiadach szkolnych należy zgłaszać

       OSOBIŚĆIE:

           1. w sekretariacie szkoły

           2. u Intendenta

           3. telefonicznie pod numerem 91 48 89 33 91

       lub

       drogą e-mail zso9@miasto.szczecin.pl

       do godziny 08.30.

       Zaznaczona nieobecność ucznia w dzienniku elektronicznym Librus nie jest podstawą do uzyskania odpisu za nieobecność na obiedzie w danym dniu.

       Intendent

        

        

        

       Drodzy Rodzice,

       opłata za obiady w czerwcu 2023 r.

       wynosi: 91,00 zł  (14 x 6,50 zł).

       Opłatę przelewamy na konto szkoły:

       BANK PKO B.P.S.A.

       nr rachunku:

       20 1020 4795 0000 9102 0278 2340

       najpóźniej do 07.06.2023 r.

       W tytule podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasę i  miesiąc, w którym dziecko będzie jadło obiady.

       Brak wpłaty skutkuje wstrzymaniem obiadów od 12.06.2023 r.