• Informacje pielęgniarki szkolnej

   • Oferta Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego
    • Oferta Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego

    • 12.05.2021 13:10
    • W związku z trudną sytuacją dzieci i młodzieży w Polsce związaną z  nauką zdalną oraz stanem zdrowia spowodowanym pandemią, nadwagą, a także wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie poprawy kondycji psychofizycznej uczniów, prosimy o zapoznanie się   z załączoną informacją dotyczącą możliwości leczenia dzieci i młodzieży  w sanatorium- Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym w Kołobrzegu.
    • Szanowni Państwo!

              W każdej rodzinie wzrasta procent dzieci, które zmagają się z chorobą przewlekłą.

     W codziennej walce ze skutkami schorzeń muszą sprostać wymaganiom szkolnym, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o kierowanie Państwa „małych” pacjentów na leczenie do naszej placówki.

     Jesteśmy placówką  terapeutyczną działającą przy Dziecięcym Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” w Kołobrzegu, zwaną popularnie sanatorium.

     Na 27 – dniowe turnusy lecznicze Uzdrowisko Kołobrzeg SA przyjmuje dzieci i młodzież

     w wieku od 6 do 18 lat, z chorobami:

     - dróg oddechowych ( w tym astmy oskrzelowej),

     - układu wydzielania wewnętrznego,

     - alergicznymi schorzeniami skóry

     - zaburzeniami odżywiania i przemiany materii - nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby

     tarczycy.

     Oferuje im całodobową opiekę medyczną oraz zabiegi lecznicze: inhalacje, sollux, basen solankowy, bicze wodne, gimnastykę ogólnorozwojową, odchudzającą i oddechową oraz marszobiegi.

     My, nauczyciele i wychowawcy, ze swojej strony zapewniamy młodym kuracjuszom całodzienną opiekę pedagogiczną, obejmującą lekcje w stacjonarnej, sanatoryjnej szkole i zajęcia pozalekcyjne.

     W naszej szkole uczniowie realizują program szkoły masowej i indywidualne treści programowe wyznaczone przez nauczycieli szkół macierzystych. Naszą zasadą jest indywidualizacja pracy z dzieckiem – dostosowywanie jej do możliwości psychofizycznych

     i potrzeb młodego kuracjusza oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne po długotrwałym zdalnym nauczaniu a także po bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z covid– 19. Szkoła daje szansę rozwijania zainteresowań przedmiotowych oraz uzupełniania i wyrównywania zaległości spowodowanych chorobą. Pomagają w tym zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy. Mało liczne klasy (do 16 osób), pracownia komputerowa, sprzęt audiowizualny w klasach, tablice interaktywne, biblioteka, instrumenty muzyczne, zajęcia w terenie to dodatkowe atuty naszej szkoły. Podobnie jak wszystkie szkoły przeprowadzamy egzamin ósmoklasisty. Młodzież realizuje obowiązek szkolny w ramach oddziału Liceum Ogólnokształcącego w zakresie podstawy programowej ogólnej

     i rozszerzonej.

     Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku. Posiadamy certyfikaty:

     - Szkoły Promującej Zdrowie

     - Bezpiecznej Szkoły

     - Szkoły bez Przemocy

     - Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

     W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzież korzystają ze spacerów terapeutycznych, spędzają czas na zajęciach świetlicowych, imprezach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, zabawach sportowych i ruchowych.

     W dobie pandemii zapewniamy dzieciom i młodzieży odrobinę normalności – lekcje w trybie stacjonarnym i bezpośredni kontakt z rówieśnikami.

     Dla dzieci pracowników medycznych i wszystkich tych, którzy walczą z koronawirusem

     na pierwszej linii frontu, pobyt w naszej placówce oznacza bezpieczny, prawie miesięczny odpoczynek psychofizyczny.

     Dla tych, którzy są narażeni na działanie smogu, sanatoryjny turnus to okazja do oddychania czystym, pozbawionym alergenów, pełnym jodu morskim powietrzem.

     Nasi kuracjusze osiągają znaczące efekty w zakresie: poprawy kondycji psychofizycznej,

     nabywania umiejętności radzenia sobie z chorobą przewlekłą, a przede wszystkim w leczeniu nadwagi i otyłości (redukcja masy ciała od kilku do kilkunastu kilogramów w zależności od wieku dziecka).

      

     W jaki sposób można uzyskać skierowanie do sanatorium?

     Na leczenie sanatoryjne kieruje lekarz rodzinny, a wypełniony wniosek rodzic wysyła do wojewódzkiego oddziału NFZ. Po rozpatrzeniu wniosku dziecko otrzymuje skierowanie na określony termin. Obecnie przed przyjazdem dzieci muszą wykonać testy na obecność COVID – 19 i po uzyskaniu negatywnego wyniku mogą skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w określonym terminie.

     Możecie się Państwo bliżej zapoznać się z tym, co robimy, odwiedzając naszą stronę

     www.zss-sloneczko.edupage.org

     Nasz kontakt: 

     Adres:   Zespół Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko”

                    ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2                    

                    78 – 100 Kołobrzeg

     E-mail:  slonkol9@poczta.onet.pl

     Telefon:  94 35 441 95

     Fax: 943544195

     Dyżurka pielęgniarska:  94 35 488 38

     Warto pomyśleć o takiej formie leczenia i wypoczynku!

     Serdecznie zapraszamy.

                                                             Grono pedagogiczne

                                                             Zespołu Szkół przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko”

                                                             w Kołobrzegu

      

     Link do pobrania wniosku na leczenie sanatoryjne:

     http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/leczenie-uzdrowiskowe/

    • Wróć do listy artykułów