• Nabór 2024/25

    •  

      

     Oznaczenie klasy

      

     Nazwa klasy

     Przedmioty realizowane

     w zakresie rozszerzonym

     Przedmioty brane pod uwagę

     w postępowaniu rekrutacyjnym

      

      1B

      

      przyrodniczo -   medyczna 

     biologia, geografia, 

     język angielski

      język polski, matematyka,

      biologia, geografia

      

      1C 

      

      dziennikarska 

      język polski, historia,

     język angielski

      język polski, matematyka, 

      historia, język angielski