• Klasa 1D - lingwistyczno - menedżerska

    • Kierunek kształcenia adresowany do młodych humanistów, zainteresowanych poszerzaniem znajomości języka angielskiego, a nade wszystko wykorzystaniem zdobytej wiedzy lingwistycznej w praktyce.  Absolwenci będą mogli swobodnie komunikować się w języku Shakespeare'a, a także z łatwością tworzyć dowolne teksty zarówno użytkowe, jak i literackie. Nasi absolwenci będą mogli swobodnie wybierać uczelnie zagraniczne. Nauka w tej klasie to przygoda z poznawaniem i stosowaniem wiedzy z pogranicza wielu dziedzin, a przede wszystkim socjologii, politologii, prawa i historii, które łączy przedmiot: wiedza o społeczeństwie – w tej klasie realizowany w zakresie rozszerzonym. Poznawanie mechanizmów rządzących relacjami w społeczeństwie pozwala na zrozumienie prawidłowości zachodzących w życiu każdego człowieka.

     Przyszli uczniowie klasy lingwistyczno-menadżerskiej będą mieli szansę na zgłębianie zagadnień związanych z nauką języka obcego i WOS-u, dlatego zrezygnowaliśmy z dodatkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym, koncentrując się na pogłębieniu wiadomości i umiejętności z przedmiotów wiodących. Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach przedmiotu: kulturoznawstwo krajów anglojęzycznych. Pamiętając jednak, że również humanista musi zdać maturę z matematyki przewidzieliśmy dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów z tego przedmiotu i jednocześnie przygotowujące do bezbolesnego zdania matury - i to w wymiarze 4 godzin w cyklu kształcenia.

     Współpracujemy z różnymi instytucjami (IPN, US), organizujemy wycieczki tematyczne, bierzemy udział w ciekawych warsztatach i wykładach.

     Przekonaj się, że warto do nas dołączyć!