• Ubezpieczenie

     • Szanowni Państwo,
       
      Gestum Broker zaprasza do 8.Edycji Ogólnopolskiego PROGRAMU BEZPIECZNE DZIECKO 2023/2024! Z radością informujemy, że w ostatnich dniach dołączył do naszego Programu nowy partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., dając tym samym możliwość wyboru oferty, spośród dwóch propozycji (TUZ Ubezpieczenia oraz Allianz) i łącznie ośmiu wariantów ubezpieczenia.

      W ramach Programu BEZPIECZNE DZIECKO, zarówno oferta TUZ Ubezpieczenia jak i TUiR Allianz SA zakłada następujące parametry:

      • - Ochrona na całym świecie 24 h m.in szkoła, wakacje, wycieczki szkolne
      • - Uprawianie sportów rekreacyjnych
      • - Wyczynowe uprawianie sportu
      • - Klauzula Obrony Koniecznej
      • - Ubezpieczenie może działać od pierwszego dnia życia dziecka
      • - Obsługa VIP dla Ubezpieczonych – bezpośredni kontakt do Opiekuna ubezpieczenia
      • - Pełne wsparcie Brokera w procesie likwidacji szkód

      TUZ
      Ubezpieczenie obejmuje dzieci, młodzież, a także studentów do 26 roku życia. Korzystając z oferty TUZ możesz liczyć m.in na wsparcie w przypadku poważnego zachorowania, leczenia uciążliwego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, na zwrot za okulary, aparat ortodontyczny etc. Możesz skorzystać z Pakietu KLESZCZ, czyli zwrotu za wizyty lekarskie, badania, antybiotykoterapię oraz wielu innych świadczeń. Szczegóły znajdują się w ulotce.

      tuz_ulotka_nnw_dzieci_i_m__odzie___2023_dziecko2023_1.pdf

      Allianz
      Ubezpieczyciel oferuje ochronę do 25 roku życia i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie. Ubezpieczenie jest rozszerzone o świadczenie Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci, a także pokrywa koszty korepetycji. Dodatkowo w zakresie ubezpieczenia pojawiły się świadczenia min. tj. zwrot kosztów operacji plastycznych powstałych w wyniku wypadku oraz urazy narządu ruchu inne niż złamanie, zwichnięcie lub skręcenie (wymagane unieruchomienie narządu ruchu z zalecenia lekarza w sposób ciągły). Szczegółowy wykaz świadczeń znajduje się w załączonej ulotce.

      allianz_ulotka_nnw_nnwallianz2023_1.pdf


      Przy wyborze oferty prosimy zwrócić uwagę na wysokość sum ubezpieczenia, w szczególności w Uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, a także na rodzaj świadczeń.

      W ramach Programu BEZPIECZNE DZIECKO można skorzystać z ubezpieczenia NNW dla Dzieci i Młodzieży, NNW dla Personelu Oświaty, NNW Dorosłych oraz OC w życiu prywatnym, OC dla Personelu Oświaty i OC Placówki Oświaty.


      SKORZYSTAJ Z NAJLEPSZEGO UBEZPIECZENIA DLA SWOJEGO DZIECKA!
       
      Jak skorzystać z Programu?
      UWAGA! Placówka oświaty nie zawiera umowy ubezpieczenia ubezpieczenia (Dyrekcja nie podpisuje polisy). Prosimy o informację zwrotną w przypadku potrzeby dostarczenia deklaracji formy tradycyjnej, jeżeli ubezpieczanie nie będzie funkcjonowało przez Internet.

      Jak kupić ubezpieczenie online?
      Proces zakupu przejdziesz szybko w kilku prostych krokach:

      1. WEJDŹ NA STRONĘ www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko i kliknij w wybrany przez siebie kafelek:  NNW Dzieci i Młodzieży / NNW Personelu Oświaty / OC personelu oświaty (każdy rodzic / pracownik oświaty samodzielnie);
      2. WYBIERZ WARIANT i kliknij Kup online;
      3. WYPEŁNIJ FORMULARZ I ZAPŁAĆ - certyfikat zostanie wysłany na wskazany email.

      PROGRAM UBEZPIECZENIA OC PERSONELU OŚWIATY
      Dodatkowo w ramach PROGRAMU BEZPIECZNE DZIECKO Pracownicy Placówki mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnego ubezpieczenia OC PERSONELU OŚWIATY (dyrekcja, nauczyciel, pozostały personel). Składki już od 10 zł za rok!
       
      W załączeniu przesyłamy ulotki informacyjne dotyczące programu NNW oraz OC gdzie znajduje się pełna informacja jak przystąpić do ubezpieczenia.
      Ulotkę należy rozesłać/rozdać/udostępnić rodzicom oraz personelowi placówki.

       Prosimy o kontakt z Opiekunami Programu w następujących przypadkach:

      • gdy Ubezpieczającym ma być Placówka, Rada Rodziców (Dyrekcja, Przewodniczący Rady Rodziców podpisuje polisę);
      • w przypadku chęci skorzystania z „tradycyjnej formy ubezpieczenia” czyli na podstawie listy osób zgłaszanych do ubezpieczenia;
      • w celu nadania spersonalizowanego KODU dostępu widocznego na Ulotce;
      • w przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia OC placówki;
      • w przypadku chęci otrzymania ulotek w języku ukraińskim i angielskim.

      UWAGA! Nowe warunki Allianz będą dostępne na platformie w drugiej połowie sierpnia.
       

      Masz pytania?
      mailbezpiecznedziecko@gestumbroker.pl
      telefon 668 197 967, 694 450 244, 600 484 109  (PON - PT 8-16)


      Z pozdrowieniami

      Zespół Gestum Broker

      https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko