• Dlaczego my?

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatu
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Odbiór świadectw dojrzałości

    • 07.08.2020
    • Abiturienci, którzy zdali egzamin maturalny będą mogli odebrać świadectwa dojrzałości 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły, zgodnie z poniższym harmonogramem:

     10.30 - 10.45 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę B - D;

     10.45 - 11.00 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę  G - J;

     11.00 - 11.15 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę K;

     11.15 - 11.30 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę L - M;

     11.30 - 11.45 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę P - S;

     11.45 - 12.00 abiturienci, których nazwiska rozpoczyną się na literę T - W.

     W przypadku, gdyby abiturient nie mógł się dostosować do podanych powyżej godzin, jest zobowiązany do telefonicznego ustalenia indywidualnego terminu z sekretariatem szkoły (tel. 91 489 33 91). 

     Wejście do szkoły tylko w maseczkach zakrywających nos i usta i zdezynfekowaniu rąk.

     Abiturienci, którzy nie zdadzą jednego z egzamionów obowiązkowych, są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (08.09.2020 r.). Ostatecznym termin złożenia powyższego oświadczenia przypada 14 sierpnia 2020 r. (piątek).

    • Egzaminy poprawkowe

    • 26.06.2020
     • 24 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego;
     • 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z matematyki, chemii i fizyki (Zuzanny M. - uczennicy klasy 1E);
     • 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 odbędą się egzaminy poprawkowe z biologii, geografii, fizyki i warsztatów dziennikarskich;
     • 26 sierpnia 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego.

     Egzamin klasyfikacyjny z informatyki odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00.

     Egzaminy składają się z I części, pisemnej i II części - ustnej, wyjątek stanowią egzaminy z wychowania fizycznego i informatyki, które mają charakter praktyczny.

     Na egzaminach obowiązuje strój galowy.

    • Samorząd Uczniowski ma nowego przewodniczącego!

    • 24.06.2020
    • Mimo stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w VIII LO zostały przeprowadzone (zdalnie!) wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Mimo, że frekwencja wyborcza nie była wysoka, gdyż wyniosła jedynie 22%, to zdarzyły się klasy w których osiągnęła ona poziom 74% (sic!). Przeprowadzone 22 czerwca br. wybory pozwoliły na wyłonienie:

     przewodniczącego - Kacper Kubiak z klasy 2B;

     zastępcy - Natalia Wysocka z klasy 1E;

     skarbnika - Bianka Linke z klasy 1C.

     Wyniki wyborów w naszej szkole są potwierdzeniem starej łacińskiej maksymy: absens carens.

     Klasa 2B za zaangażowanie otrzymuje nagrodę w postaci słodkiego poczęstunku na wybraną klasową uroczystość, która odbędzie się na terenie szkoły (zobowiązanie zrealizujemy po powrocie do szkoły :-)).

    • Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej

    • 19.06.2020
    • Szanowni Rodzice.

     Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/21 powinno odbywać się drogą elektroniczą. Po wypełnieniu załączonego druku należy go zeskanować lub wykonać jego zdjęcia i przesłać na adres: zso9@miasto.szczecin.pl 

     W przypadkach szczególnych dopuszczalne jest osobiste dostarczenie wypełnionego druku ub wypełnienie go na miejscu, w sekretariacie szkoły.

     Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2020r. do godziny 15.00.

     Dostarczenie dokumentu w wyznaczonym terminie będzie gwarantem objęcia dziecka opieką świetlicową. 

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
   • Warto zajrzeć

   • Blog LiveCareer 

    Pisanie CV nie musi być trudne. Sprawdź artykuły ekspertów z przykładami i porady jak napisać CV do pracy. Napisz skuteczne CV w kilka minut.