• Informacje pielęgniarki szkolnej

     • Wszawica. Poznaj i pokonaj.
     • Wszawica. Poznaj i pokonaj.

     • 10.03.2021 12:35
     • Wszy to obecnie ogromny problem, z którym nie zawsze potrafimy sobie skutecznie poradzić. Dlatego chcemy pomóc rodzicom i opiekunom zwrócić uwagę na problem społeczny jakim jest wszawica. Wbrew ogólnym opiniom wszawica to nie choroba brudu i ubóstwa, choć w środowiskach zaniedbanych jest znacznie częściej spotykana.

      Ze względu na łatwość zakażenia w populacji dziecięcej dotyczyć może każdego dziecka, jednocześnie jest „tematem wstydliwym”. Dlatego tak istotną sprawą jest świadomość rodziców, nauczycieli oraz samych dzieci jak należy wystrzegać się zarażenia wszawicą i jak postępować, gdy już ją stwierdzimy.

     • więcej
     • Wszawica
     • Wszawica

     • 07.03.2021 18:20
     • STANDARTY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W SZKOLE.

       

      1. Wychowawca po otrzymaniu informacji , że uczeń ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE).

       

      2. W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w szkole, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.

     • więcej
     • Bezpłatne badania okulistyczne dla uczniów klas II SP
     • Bezpłatne badania okulistyczne dla uczniów klas II SP

     • 10.03.2021 12:33
     • Sposób realizacji programu:
      a)badanie okulistyczne obejmujące:
      badanie:
      - ostrość wzroku do dali (Tablice Snellena);
      - ostrość wzroku do bliży (Tablice Snellena);
      - wady refrakcji przy użyciu autorefraktometr;
      - przedni odcinek oka w lampie szczelinowej;
      - dno oka za pomocą oftalmoskopu;
      - punkt bliży akomodacji;
      - punkt bliży konwergencji;
      - ustawienie oczu i równowaga mięśniowej;
      - ruchomości gałek ocznych;
      - Test Maddoxa do dali;
      - Test Maddoxa do bliży;
      - Tytmus Test
      b) predukację zdrowotną dziecka/ rodzica /opiekuna prawnegowraz z instruktarzem prawidłowej higieny narządu wzroku przy pracy z bliska;
      c) sporządzenie pisemnej informacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka obejmującej stwierdzone nieprawidłowości narządu wzroku, prawidłowej higieny narządu wzroku, odpowiedniej diety, ruchu na świeżym powietrzu oraz o indywidualnych potrzebach profilaktyczno-leczniczych dziecka.
      d)w przypadku stwierdzenia zaburzeń ze strony narządu wzroku skierowanie dziecka do podjęcia rozszerzonej diagnostyki i leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków własnych.

     • więcej
     • Program Odważna Ósemka
     • Program Odważna Ósemka

     • 10.03.2021 12:30
     • Głównym celem Programu jest:

      1. Promocja zdrowego stylu życia,
      2. Dostarczenie informacji o dalszym prozdrowotnym postepowaniu (plan postepowania prozdrowotnego),
      3. Wczesne wykrycie zaburzeń zdrowotnych,
      4. Przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych,
      5. Kwalifikacja do etapu specjalistycznego programu (w przypadku ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych),
      6. Opracowanie szczegółowej analizy statystycznej badań do wykorzystania w szkolnych programach wychowania zdrowotnego.
     • więcej