• Godziny dzwonków

   Czwartek 21.09.2023
  • Dlaczego my?

    • Sympatyczni pracownicy
    • Dbamy o rozwój każdego z naszych uczniów
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
    • Świetnie wyposażone pracownie
    • Przekonaj się jak wygląda szkoła XXI wieku
  • Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Zajęcia na Teams

    • 21.05.2020
    • Od 25 maja 2020 r. lekcje dla uczniów VIII LO będą przeprowadzane głównie z wykorzystaniem aplikacji Teams. Wykorzystanie innych narzędzi jest dopuszczalne tylko w przypadku ustaleń wypracowanych wspólnie przez nauczycieli z uczniami poszczególnych klas / grup.

     Uczniowie, którzy nie mają dostępu do aplikacji są pilnie proszeni o kontakt z sekretariatem szkoły

     (tel. 91 489 33 91).

    • Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

    • 05.05.2020
    • Komunikat w sprawie otwierania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru

      

     1. Nie będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci rodziców niepracujących.
     2. Do grupy może uczęszczać maksymalnie 10 osób.
     3. Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
     4. Poniżej umieszczamy wzór deklaracji/oświadczenia o woli posłania dziecka do przedszkola stanowiący jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej.
     5. Wypełnioną deklarację/oświadczenie rodzic składa drogą elektroniczną na adres placówki (zso9@miasto.szczecin.pl).
     6. Po zebraniu deklaracji nastąpi kwalifikacja zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej.
     7. O zakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w  czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej rodzice zostaną powiadomieni drogą mailową wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie ogłoszony na stronie internetowej placówki na co najmniej 3 dni wcześniej.
     8. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole rodzic zobowiązany jest  dostarczyć oryginał deklaracji/oświadczenia.
    • Fakultety dla maturzystów

    • 29.04.2020
    • W maju 2020r. odbędą się fakultety dla maturzystów według poniższego hamonogramu:

     dla klasy 3B 

     • matematyka we wtorki w godzinach 12.30 - 14.00 (5.05, 12.05, 19.05, 26.05, 2.06)
     • język polski we czwartki o godzinie 10.30 (7.05, 14.05, 21.05, 28.05)

     dla klasy 3C

     • matematyka we wtorki w godzinach 12.30 - 14.00 (5.05, 12.05, 19.05, 26.05, 2.06)
     • język polski w poniedziałki i wtorki w godzinach 10.45 - 12.15  
    • Zmiana terminu egzaminów maturalnych

    • 28.04.2020
    • W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego dni 4. - 6.maja 2020r., które były planowane jako wolne od zajęć dydaktycznych, stają się dniami nauki szkolnej.

    • Świadectwa dla Absolwentów VIII LO

    • 24.04.2020
    • Absolwencji VIII LO otrzymali skany świadectw na adresy mailowe wykorzystywane w zdalnym nauczaniu. Wersję papierową świadectw bedą mogli odebrać wraz ze świadectwem diojrzalości (po zdaniu egzminu maturlanego). Absolwenci, którzy już teraz potrzebują świadectwa w wersji papierowej są proszeni o kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 91 489 33 91) w celu umówienia indywidualnego terminu odbioru dokumentu.

    • Zawieszenie zajęć w szkole

    • 11.03.2020
    • W związku z zagrożeniem koronawirusem

     zostają zawieszone zajęcia szkolne do 8. kwietnia 2020r.

     szczegółowe informacje na stronie: men.gov.pl

    • Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka:

    • 12.03.2020
     • śledź na bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane  przez dyrektora szkoły, przedszkola;

     • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe);

     • przestrzegaj  zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;

     • przysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;

     • jeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;

     • ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy  - prosimy o wyrozumiałość;

     • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji
      w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę - dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

     • korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczane będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu.

    • Kolorowy Bal Karnawałowy w SP 15

    • 18.02.2020
    • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Kolorowy Bal Karnawałowy w SP 15.

     7 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 15 odbył się Bal Karnawałowy pod hasłem Na przekór zimie kolorowy bal w Naszej Dzielnicy. Dzięki współpracy szkoły z Radą Osiedla Śródmieście-Zachód zorganizowano go nie tylko dla obecnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ale również dla dzieci uczęszczających do sąsiednich przedszkoli m.in. Przedszkola Publicznego nr 80 „Półnutka” i Przedszkola Publicznego nr 33 „Koniczynka” oraz mieszkańców dzielnicy Szczecin-Śródmieście Zachód, którzy mają dzieci i wnuki w wieku 5-8 lat.

     Oprócz zabawy przy skocznych przebojach i atrakcjach prowadzących animatorów nasi nauczyciele wspólnie z młodzieżą VIII LO przygotowali:

     • stanowiska z malowaniem twarzy,
     • stanowiska gier stolikowych z nagrodami,
     • słodki poczęstunek,
     • watę cukrową.

     Dużą atrakcją był kolorowy dmuchaniec.

     Mamy nadzieję, że za rok znów będziemy się tak wspaniale bawić!

    • Udział w "Spotkaniach z nauką"

    • 30.01.2020
    • We środę 29. stycznia br. uczniowie klasy 2B (medyczno - przyrodniczej) VIII LO wysłuchali wykładu "Rytm serca ... czyli, jak funkcjonuje układ krążenia" wygłoszonego przez p. dr hab. inż. Alicję Dratwa - Chałupnik w auli Centrum Naukowo - Badawczego Nanotechnologii ZUT przy al. Piastów 45.

    • Technika decoupage

    • 26.01.2020
    • Uczniowie klasy 2a własnoręcznie wykonali prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku były to podstawki pod kubki/filiżanki. Nowa technika plastyczna bardzo spodobała się uczniom. Wszyscy chętnie i zaangażowaniem pracowali, aby stworzyć ciekawe prace dla swoich bliskich.

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
   • Warto zajrzeć

   • Blog LiveCareer 

    Pisanie CV nie musi być trudne. Sprawdź artykuły ekspertów z przykładami i porady jak napisać CV do pracy. Napisz skuteczne CV w kilka minut.  • Biuletyn informacji publicznej