• Aktualności

      • EGZAMINY POPRAWKOWE i KLASYFIKACYJNE 2024 VIII LO

       24.06.2024

       Egzaminy poprawkowe dla uczniów VIII LO odbędą się według harmonogramu:

       23 sierpnia 2024r. (piątek) godz. 9.00 – matematyka, sala 302;

       26 sierpnia 2024r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski- uczniowie klas: ID, IF, IIC, IIIB, IIIC, sala 302;

       26 sierpnia 2024r. (poniedziałek) godz. 9.00 – język polski-  uczniowie klas: IB, IE, IVB, sala 309;

       27 sierpnia 2024r. (wtorek) godz. 9.00 – biologia, sala 302;

       27 sierpnia 2024r. (wtorek) godz. 12.00 – chemia, sala 302;

       28 sierpnia 2024r. (środa) godz. 9.00 – geografia, sala 302;

       28 sierpnia 2024r. (środa) godz. 11.00 – historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, sala 302;

       28 sierpnia 2024r. (środa) godz. 13.00 – język niemiecki, sala 302.

       Przypominam, że egzaminy poprawkowe składają się z części I – pisemnej oraz części II – ustnej.

       Część ustna egzaminu odbywa się bezpośrednio po części I, gdy egzaminator sprawdzi prace pisemne.

       Ogłoszenie wyników egzaminu odbywa się po zakończeniu ustnej części egzaminu i ustaleniu wyników przez komisję egzaminacyjną.

        

       Egzamin klasyfikacyjny z wiedzy o społeczeństwie odbędzie się 28 sierpnia 2024r. (środa) o godz. 11.00.

        

       Na egzaminach obowiązuje strój galowy.

      • EGZAMINY POPRAWKOWE 2024 SP 15

       19.06.2024

       Egzaminy poprawkowe dla uczniów SP 15 odbędą się według harmonogramu:

       22 sierpnia 2024r. (czwartek) godz. 9.00 – język polski, sala 302;

       23 sierpnia 2024r. (piątek) godz. 9.00 – matematyka, sala 302;

       27 sierpnia 2024r. (wtorek) godz. 9.00 – biologia, sala 302;

       28 sierpnia 2024r. (środa) godz. 13.00 – język angielski, sala 302;

       Przypominam, że egzaminy poprawkowe składają się z części I – pisemnej oraz części II – ustnej.

       Część ustna egzaminu odbywa się bezpośrednio po części I, gdy egzaminator sprawdzi prace pisemne.

       Ogłoszenie wyników egzaminu odbywa się po zakończeniu ustnej części egzaminu i ustaleniu wyników przez komisję egzaminacyjną.

       Na egzaminach obowiązuje strój galowy.

      • Zakończenie Roku Szkolnego w VIII LO

       21.06.2024

       Dzia 21.06.2024 o godzinie 11:00 do odbioru świadectw, dyplomów, nagród i honorowych tytułów przystąpili uczniowie VIII LO. Podniosły charakter uroczystości podkreśliło wprowadzenie pocztu sztandarowego po którym nastąpiło przemówienie pani dyrektor - Anny Filipczak.

       Nagrodzonych zostało wielu uczniów, każdemu z osobna po raz kolejny gratulujemy i życzymy wszystkim wspaniałych wakacji i bezpiecznego letniego wypoczynku.

      • Zakończenie Roku Szkolnego w SP 15

       21.06.2024

       Dnia 21.06.2024 o godzinie 9:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 15 w Szczecinie.

       Na boisku szkolnym zebrali się uczniowie, nauczyciele i rodzice, by uhonorować tych, których wysokie wyniki w nauce pozwoliły na zdobycie szczególnego odznaczenia, jakim jest świadectwo z biało-czerwonym paskiem, jak również tych, którzy w inny sposób stali się chlubą szkoły.

       Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na pożegnanie z wychowawcami.

       Wszystkim gratulujemy sukcesów i życzymy cudownych wakacji!

      • 3B LO na Głębokiem

       13.06.2024

       Korzystając z aury i rozluźnionej atmosfery przed próbnymi maturami, klasa 3b wraz z wychowawcą - p. Dyląg - udała się 13.06. nad jezioro Głębokie na ognisko. Młodzież samodzielnie przygotowała palenisko i upiekła kiełbaski, była aktywność fizyczna i zabawy integracyjne.

      • KOMUNIKAT W SPARWIE PRÓBNYCH MATUR

       11.06.2024

       Uwaga uczniowie klas trzecich VIII LO!

       W dniach od 17.06.- 20.06. 2024 r. po raz pierwszy przystąpicie do próbnego egzaminu maturalnego!

       Egzamin obejmie w części obowiązkowej trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny (wszyscy wybraliście język angielski), w części rozszerzonej jeden z wybranych przez Was przedmiotów (język angielski, język polski, matematyka, biologia, geografia, historia i wos)

       Wszystkie egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00.

       17.06. 2024 r. (poniedziałek) Język polski PP trwa 240 min.,

       18.06.2024 r. (wtorek) Matematyka PP trwa 180 min.,

       19.06.2024 r. (środa) Język angielski PP trwa 120 min.

       20.06.2024 r. (czwartek) Język angielski PR trwa 150 min.,

       20.06.2024 r. (czwartek) Język polski PR trwa 210 min.,

       20.06.2024 r. (czwartek) Matematyka PR, Biologia PR, Geografia PR, Historia PR, WOS PR trwają 180 min.

       Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub legitymację , ewentualnie paszport (musi to być dokument, którym można się wylegitymować).

       Lista przyborów jakich można używać podczas egzaminów maturalnych będzie wywieszona na jednej z tablic na holu , na parterze szkoły. Na tej samej tablicy znajdziecie także listy przyporządkowujące Was do odpowiednich sal na czas pisania egzaminów.

       Przypominamy, że podczas egzaminów obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń elektronicznych mogących zagrozić spokojnemu przebiegowi egzaminu. Uczniowie korzystający z takich urządzeń będą wypraszani z sali, co będzie skutkować dla nich zakończeniem egzaminu.

      • Igrzyska z Ósemką

       04.06.2024

       Dziś VIII Liceum Ogólnokształcące zaprosiło uczniów szczecińskich szkół podstawowych do międzyszkolnych rozgrywek w piłce nożnej i w dwa ognie w ramach Igrzysk z Ósemką. Swoją obecność potwierdziły drużyny klas ósmych z SP 5, SP 16, SP 43 i SP 54. Nad przebiegiem całości imprezy czuwał zespół nauczycieli w-fistów: p. Czesław Jankowicz, p. Robert Cackowski, p. Magdalena Kubiak i p. Zuzanna Kuta, a pomocy udzielali uczniowie klas 1F i 3C LO.

       Pogoda i humory dopisały. Było aktywnie i wesoło.