• Aktualności

      • Uczniowie SP 15 wracają do szkoły

       13.01.2021

       Od najbliższego poniedziałku tj. od 18 stycznia zostaną wznowione zajęcia stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15.

       Zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem, jednak w pełnym reżimie sanitarnym.

       Do szkoły będą mogli przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi. Proszę, aby uczniowie byli wyposażeni w maseczki i nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów, w tym zabawek.

       Od poniedziałku będzie działała świetlica, jednak powinnni z niej korzystać wyłącznie uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić innej formy opieki.

       Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania podczas nauczania stacjonarnego w reżimie sanitarnym zawarte są w poniższym dokumencie:

      • Zmiany na tegorocznym egzaminie maturalnym:

       13.01.2021
       • egzaminy zadeklarowane w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa;
       • uczniowie, którzy chcą przystąpić do ustnej części egzaminu maturalnego są zobowiązani do 8 lutego 2021 r. złożyć załącznik nr 30 - do pobrania (wyłącznie w sytuacji, gdy wynik z egzaminu ustnego jest niezbędny w rekrutacji na studia za granicą);
       • można zrezygnować z przystąpienia do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale konieczne jest wprowadzenie zmian w deklaracji maturalnej złożonej we wrześniu 2020 r. (do 8 lutego 2021 r.)
       • uczniowie i  absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będą mieli wpisany na świadectwie dojrzałości wynik 0%, a kolejnych latach egzaminy z danego przedmiotu będą płatne.

        

       Dokonanie zmian w deklaracji maturalnej będzie możliwe po ustaleniu indywidualnego terminu. W tym celu należy się kontaktować bezpośrednio z wicedyrektorem:

       - uczniowie - przez Teams'y 

       - absolwenci - telefonicznie (91 489 33 91).

      • Program ADAMED SmartUp

       05.01.2021

       Do 15 stycznia trwa początkowy etap rekrutacji do nowej edycji programu ADAMED SmartUP. Program daje uczniom szansę na udział w atrakcyjnym, bezpłatnym obozie naukowym i indywidualnych konsultacjach edukacyjnych oraz zawalczenie o stypendium finansowe. Rekrutacja zaczyna się od rejestracji na stronie www.adamedsmartup.pl oraz wzięcia udziału w grze naukowej. Do dalszego procesu kwalifikacyjnego zostaną zaproszeni uczniowie z najwyższą liczbą zdobytych w niej punktów. Program i gra są otwarte dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, w wieku 14-19 lat.

       Wykładowców obozu ADAMED SmartUP uczniowie mogą poznać już teraz na naszym kanale YouTube, gdzie dostępne są nagrania z prowadzonych przez nich webinariów. Materiały te pozwolą nie tylko sprawdzić, jakie tematy będą poruszane w ramach programu, ale także zgłębić swoją wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.