• Aktualności

      • Obiady w szkole

       19.08.2021

       Informujemy, że stołówka szkolna wznowi działalność 2 września 2021r. Szczegóły dotyczące opłaty za obiady znajdują się w zakładce DLA UCZNIÓW i ROODZICÓW -- OBIADY. Zapraszamy do korzystania z oferty naszej stołówki.

        

       OSOBY CHĘTNE DO KORZYSTANIA

       Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PROSZONE SĄ

       O WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE

       DEKLARCJI KORZYSTANIA Z OBIADÓW.

       DEKLARACJA DO POBRANIA

       U INTENDENTA LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY https://zso9szczecin.edupage.org/

       DOKUMENT MOŻNA DOSTARCZYĆ

       W WERSJI PAPIEROWEJ LUB ELEKTRONICZNEJ NA ADRES SZKOŁY

       zso9@miasto.szczecin.pl

       DO 02 WRZEŚNIA 2021r.

        

       Do pobrania - Deklaracja korzystania z obiadów

      • Uwaga Rodzice kandydatów do klasy Ia Szkoły Podstawowej Nr 15

       13.08.2021

       Szanowni Państwo,

       rozpoczynające się 16.08.2021 r. postępowanie uzupełniające w rekrutacji do kl. I szkół podstawowych (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych) nie będzie prowadzone za pomocą systemu teleinformatycznego.

       Odbędzie się ono w sposób tradycyjny, tzn. na stronie naboru jest zamieszczony wykaz szkół, które posiadają wolne miejsca oraz pomocniczo wzór „Wniosku” (PDF) do pobrania i uzupełnienia przez rodzica.

       Rodzice składają wniosek do max. trzech szkół, zanosząc oryginał do szkoły pierwszego wyboru, a kopie do pozostałych szkół. Dalszy tok postępowania jest analogiczny jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

       Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 27.08.2021r., godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 28.08. - 30.08.2021r. do godz. 15.00 należy pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

     • "ŻAGLE 2021"
      • "ŻAGLE 2021"

       09.08.2021

       Uczniowie klasy 2a naszej szkoły wystąpili na Scenie Dziecięcej podczas imprezy "Żagle 2021" - 31.07.2021r. Naszą grupę taneczną przygotowała p. Daria Czaja - wychowawczyni klasy 2a.