• Aktualności

      • Konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu"

       27.09.2023

       Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie Fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”.

       Ideą konkursu jest wykonanie zdjęcia promującego czytanie.

       Regulamin konkursu.

       I. Organizator i uczestnicy konkursu.

       1. Organizatorem konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie.

       2. Konkurs skierowany jest do uczniów VIII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie.

       II. Cele konkursu

       1. Promowanie czytania książek.

       2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

       3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

       4. Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

       III. Zasady konkursu

       1. Zdjęcie konkursowe powinno w wyraźny sposób nawiązywać do tematu konkursu.

       2. Zdjęcia mogą być zarówno naturalne, uchwycone mimochodem, jak też aranżowane.

       3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez jednego uczestnika konkursu.

       4. Jedna osoba może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

       5. Zdjęcia należy dostarczyć w formie elektronicznej - pocztą elektroniczną na adres: ddziekarowska@zso9.szczecin.pl

       6. Zdjęcia należy przysłać jako załączniki w formacie graficznym (.JPEG,.png, itp.) - nie mogą to być pliki wklejone do edytorów tekstu.

       7. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs fotograficzny - imię i nazwisko uczestnika, klasa.

       IV. Czas trwania konkursu

       1. Konkurs rozpoczyna się w momencie opublikowania regulaminu na stronie internetowej szkoły.

       2. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych – 23. października 2023 r.

       V. Postanowienia końcowe

       1. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęcia oraz danych osobowych autora (imię i nazwisko, klasa) autora na stronie internetowej szkoły lub w budynku szkoły.

       2. Jeśli na zdjęciach będzie znajdował się wizerunek człowieka, uczestnik, przesyłając fotografię, zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

       3. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

       Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:

       Małgorzata Andrzejewska

       Alicja Kurgan

       Dorota Dziekarowska

       zdjęcie pochodzi ze strony https://zs1.edu.pl/przylapani-na-czytaniu-konkurs-fotograficzny/

      • Dzień Integracji Uczniów kl. 1 VIII LO

       21.09.2023

       Nowa galeria Dzień Integracji Uczniów kl. I LO została dodana do albumu fotograficznego

       Nasi pierwszoklasiści rozpoczęli rok szkolny od zajęć i zabaw integracyjnych na terenie naszej szkoły.Na pięciu stanowiskach mogli sprawdzić swoje umiejętności plastyczne, poćwiczyć pracę w parach i drużynach.Animatorzy stanęli na wysokości zadania i więzi klasowe zaczęły się tworzyć.Wszyscy się świetnie bawili, pogoda dopisała, a na zakończenie zabawy odtańczyliśmy Macarenę i wzmocniliśmy się małą słodką przekąską.

      • Spotkanie z rodzicami - 6.09.2023 r.

       05.09.2023

       Zapraszamy rodziców uczniów SP 15 i VIII LO na spotkanie w dniu 6 września 2023 r.

       Rodzice uczniów klas I VIII LO spotkają się na sali gimnastycznej o godzinie 16.30 z dyrekcją i nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach, a następnie około godziny 17.00 z wychowawcami klas.

       Rodzice uczniów klas II - IV VIII LO spotkają się z rodzicami o godzinie 17.00 w wyznaczonych salach.

       Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 3a p. A. Prochaska zaplanowała na godzinę 16.00.

       Rodzice uczniów klas 2a, 4a, 5a, 6a spotkają się z wychowawcami o godzinie 17.00 w wyznaczonych salach.

        

      • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

       01.08.2023

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 r. 

       • o godzinie 9.30 dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 na boisku szkolnym (w przypadku niesprzyjającej pogody w sali gimnastycznej);
       • o godzinie 11.00 dla uczniów klas I VIII Liceum Ogólnokształcącego na boisku szkolnym (w przypadku niesprzyjającej pogody w sali gimnastycznej);
       • o godzinie 12.00 dla uczniów klas II - IV VIII Liceum Ogólnokształcącego w wyznaczonych salach.
      • Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

       27.06.2023

       Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych VIII LO

        

       Matematyka - 24 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

       Wiedza o społeczeństwie - 25 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

       Chemia - 25 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

       Język polski – 25 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

       Biologia - 25 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

       Historia - 28 sierpnia 2023 r. godz.9.00, sala 11 na parterze

        

        

       Harmonogram egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych SP 15

        

       Matematyka kl. IVa i kl. Va  - 24 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

       Biologia kl. Va - 25 sierpnia 2023 r. godz. 9.00,  sala 302 na III piętrze

        

       Każdy egzamin składa się z części pismnej, która trwa od 45 minut do godziny (w zalezności od przedmiotu) oraz części ustnej. Część pisemna egzaminu rozpoczyna się o podanych powyżej godzinach. Część ustna odbędzie w tym samym dniu, bezzwłocznie po sprawdzeniu przez egzaminatorów części pisemnej. Kolejność zdającyh w części ustnej ustala komisja egzaminacyjna.

      • Rekrutacja do VIII LO

       18.07.2023

       Osoby zakwalifikowane do klas VIII LO powinny złożyć komplet dokumentów, czyli:

       oryginał wniosku z systemu nabór,

       oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

       oświadczenie o wyrażeniu zgody na profilaktyczną opiekę zdrowotną,

       kartę zdrowia,

       3 zdjęcia legitymacyjne (30 mm x 42 mm) wszystkie podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa),

        

       EWENTUALNIE

       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez CPP / PPP,

       orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

       opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

       dyplomy i zaświadczenia, uprawniające do uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji,

       □ oświadczenia....

        

       Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, który jest czynny w godzinach 8.00 - 15.00.

       Ostateczny termin to 21.07.2023 r., godzina 10.00.

      • Odbiór świadectw dojrzałości

       29.06.2022

       Tegorocznych maturzystów zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór świadectw dojrzałości od dnia 7 lipca br., od godziny 10.00. 

       Wyniki egzaminów maturalnych będą dostępne od 7 lipca 2023 r. (od godziny 8.30) po zalogowaniu się do serwisu ZIU (https://wyniki.edu.pl/login), przy wykorzystaniu loginu otrzymanego podczas egzaminu maturalnego.

       WYNIKI NIE BĘDĄ DOSTEPNE NA STRONIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

      • Wycieczka do Trójmiasta

       24.06.2023

       Nowa galeria Wycieczka do Trójmiasta została dodana do albumu fotograficznego

       W dniu 16 czerwca 2023 klasy 1D i 1E odwiedziły Trójmiasto.

       Mieliśmy okazję zwiedzić nowoczesne, sensoryczne Muzeum Emigracji w Gdyni. Wyśmienity przewodnik - pan Filip Popek przeprowadził nas przez wystawy przybliżające tematykę emigracji, jej przyczyn i wpływu na rozwój polskiego społeczeństwa.

       Drugą połowę dnia spędziliśmy na spacerze w obecności energicznej i hipnotycznej przewodnik - pani Klaudii Kality, która z niezwykłą pasją opowiedziała nam o historii Gdańska.

       Towarzyszyła nam przecudna pogoda. Z wyprawy przywieźliśmy moc wrażeń i wiedzy ...

       Wracamy za rok! Przed nami jeszcze wiele miejsc do zobaczenia! 

      • Festyn z okazji Dnia Dziecka

       01.06.2023

       Nowa galeria Festyn z okazji Dnia Dziecka została dodana do albumu fotograficznego

       1 czerwca 2023 r. w godzinach 12.00 – 16.30 na kompleksie boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, przy u. Małkowskiego 12 odbyła się impreza pn. „Dzień Dziecka na wesoło”. Impreza była adresowana do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w ZSO Nr 9, ich rodziców oraz społeczności lokalnej. Na imprezę zostali zaproszeni uczniowie z SP nr 5, SP nr 1, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 80, Przedszkola Publicznego nr 33 oraz okoliczni mieszkańcy wraz z dziećmi. Zaproszenie zostało skierowane poprzez informacyjne plakaty przygotowane przez nauczycieli ZSO nr 9, w których dystrybucję włączyła się Rada Osiedla Śródmieście Zachód. Podczas imprezy dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji, takich jak:

       • Zamek tygrys
       • Duży zamek do skakania Ośmiornica
       • Duża dmuchana zjeżdżalnia Tukan
       • Góra wspinaczkowa
       • Mega Dart
       • Zaplatanie warkoczyków
       • Baloniarz
       • Popcorn wprost z maszyny
       • Wata cukrowa
       • Kiełbasa z grilla.

       Imprezę prowadził animator i miała ona oprawę muzyczną, a została przygotowana przez firmę zewnętrzną Happy Event Paulina Konieczna, która została wynajęta do organizacji wydarzenia i sfinansowana ze środków przekazanych przez UM Szczecin.

       Dodatkowe atrakcje dla dzieci w postaci wyścigów i zabaw zręcznościowych przygotowali nauczyciele ZSO nr 9. Dzieci, które wzięły aktywny udział w zabawach mogły wygrać nagrody rzeczowe, które zachęcały do dalszego podejmowania aktywności fizycznej, takie jak: piłki, mini darty, dyski frisbee czy gumy do skakania. Nagrody zostały zakupione ze środków przekazanych przez Polską Fundację Olimpijską, w ramach organizacji „Dnia na medal”, czyli zwieńczenia projektu realizowanego przez SP 15 w ZSO nr 9 pn. „Ruch - mój druh”. Podczas imprezy wystąpiły również grupy taneczne prowadzone przez p. Darię Czaję – nauczycielkę SP 15 w ZSO nr 9, która realizowała wspomniany program, finansowany przez PFO.

       Podczas festynu była prowadzona zbiórka na zakup nierefundowanego leku dla Bartka - tegorocznego absolwenta VIII LO. 

       Dziekujęmy wszystkim, którzy włączyli się w organizację, obsługę, wspólną zabawę oraz wsparli Bartka.